Антон Павлович Чехов

Chekhov_1898_by_Osip_Braz

За воспитаните луѓе – А. П. Чехов

Воспитаните луѓе, според мене, треба да ги исполнуваат следните услови: Тие ја почитуваат човечката личност, и затоа секогаш се снисходливи, меки, љубезни, пристапни…