Трета градска парохија

Парохиски свештеник:
Протоереј Михаил Матвеев

контакт телефон: 078 320 356

Седиште на парохијата:
храм Св. В-мч Георгиј,
ул. Христо Герасовски  бб

Во состав на третата градска парохија се селата: Долна Бела Црква, Сопотско,Златари, Горно Дупени, Евла, Болно, Избиште, Лева Река, Крушје.

Храмови и манастири кои се познати во оваа парохија се:

Храм Св. В-мч Теодор Тирон во с. Горно Дупени

Храм Св. Никола с. Сопотско

Храм Св. В-мч Димитриј с. Златари

Манастир Св. Спас  с. Евла