Прилепечко – витолишка парохија

Парохиски свештеник:

Ереј Кире Тодороски

Контакт телефон: 075/499-462

Парохија:

Селце, Волково, Прилепец, Галичани, Беровци, Ново Лагово, Старо Лагово, Чумово, Мало Рувци, Штавица, Бонче, Кален, Кокре, Дуње, Пештани, Вепрчани, Манастир, Полчиште, Бешиште, Мелница, Витолиште, Живово, Врпско, Чаниште, Крушевица, Гуѓаково.

Цркви и манастири:

с. Манастир

Манастир „Свети Никола“,

с. Мелница

Манастир „Свети пророк Илија“

с. Бешиште

Црква „Света петка“,