Малокоњарска парохија

Парохиски свештеник:

Ереј Александар Николовски

Контакт телефон: 071-319-557

Седиште на парохијата:

храм „ Рождество на Пресвета Богородица “ – с. Мало Коњари

Парохија:

С. Мало Коњари, С. Големо Коњари, С. Кадино Село, С. Боротино

Цркви :

С. Мало Коњари

Храм „ Рождество на Пресвета Богородица “,

С. Големо Коњари

храм „ Св. Троица “,

С. Кадино Село

храм „ Рождество на Пресвета Богородица “,

С. Боротино

храм „ Св. Вел. М-чка Марина“,