Новачка парохија

Новачка парохија

Парохиски свештеник:

ереј Душко Груевски

контакт

телефон 078-807-062

Седиште на парохијата:

Храм “Св. Атанасиј”, с. Новаци

Парохија:

Новаци, Гнеотино, Грумази, Добромири, Мегленци, Долно Орехово, Паралово, Тепавци,

Цркви и манастири:

с. Новаци

манастир: “Пресвета Богородица”,

с. Паралово

манастир: “Св. Вмч. Георгиј”,