Могилска парохија

Могилска парохија

парохиски свештеник:

ереј Ецо Велјановски

контакт

телефон 070-884-705

Седиште на парохијата:

Храм “Свети Арх. Михаил “с. Могила

Парохија:

Могила, Карамани