Могилска парохија

Могилска парохија

парохиски свештеник:

ереј Славчо Петровски

контакт

телефон 077-884-033

Седиште на парохијата:

Храм “Свети Арх. Михаил “с. Могила

Парохија:

Могила, Карамани, Трн,