Ивањевска парохија

Ивањевска парохија

 парохиски свештеник:

ереј Пецо Николоски

контакт

телефон 070-445-905

Седиште на парохијата:

                   Храм “Св. Вмч. Георгиј”, с. Ивањевци

Парохијата:

Ивањевци;

Клепач, Лознани, Лопатица, Новоселани, Подино, Подмол, Свето Тодори, Трновци,

Цркви и манастири:

с. Лознани

манастир: “Св. Кирил и Методиј”,