Бистричка парохија

Бистричка парохија

парохиски свештеник:

ереј Ќире Милевски

контакт телефон 070-352-396

 

седиште на парохијата

Храм “Св. Вмч. Георгиј”, с. Бистрица

 

Парохија:

Бистрица, Барешани, Велушина, Граешница, Драгош, Жабени, Канино, Крстоар, Лажец, Олевени, Породин,

 

 Цркви и манастири:

с. Велушина

-манастир: “Св. Вмч. Георгиј”,

с. Крстоар

-манастир: “Св. Христифор”,