Како поверував во воскресението – Митрополит Јован од Темишвар (Романска Православна Црква)

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски