Духовнa параболa – Зошто монасите не одат во светот на општествени служби