Дали си спасен?

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски