Тропар на Свети Јаков Цаликис

Тропар, глас 1
На Ливиси фиданка, На Евија пофалба, се јави во последните времиња; на монасите пријателот вистински, Јакова, верни да го прославиме, новиот делател на мирот молитвен, кој дарува секакви исцеленија, на оние кои благочестиво повикуваат: Слава му на Христа, Кој те прослави, слава Му, Кој те очудотвори, слава Му на Оној Кој во последните времиња те освети.

(обид за превод, Златко Дивјаковски)
Jakov Calikis