Да дојде Царството Твое

Човекот, преку молитвата, „Да дојде Царството твое, да биде волјата Твоја,“ го зближува Божјото Царство поблизу до неговиот свет, до степен до кој тој постанува како Христа, преку неговиот труд и учество во Животот на Светиот Дух. Преку неговото покајание, човекот започнува да го актуелизира Царството Божјо во себе; тоа започнува да тече од него како жив извор ( Јован 7:38), кој преобразува, осветува, и го преуредува целиот свет околу него… Како што човекот продолжува да ja зголемува заедницата со Бога, исто така, светот околу него започнува да се обновува; што истовремено ја наоѓа својата преобразба, преку заедништвото со верникот кој е дел од Христовото Тело, како што Христовата облека блескала на Тавор преку допирот со Неговото тело… Преку овој светоатински-аскетски живот на Црквата, човекот започнува да го гледа Бог во сите нешта, во секој момент, во рамките и надвор, преку чистотата на неговото срце. Бог се гледа во и преку Христос во Неговата Црква, активно помирувајќи, преобразувајќи и обожувајќи го човекот. Човекот, како врховен свештеник на созданието, работи соработувајќи со Бог, преку канонската традиција и Литургијата на Црквата, нудејќи го созданието назад на Создателот.

Архимандрит Сергеј

Превод: Дамјан Божиновски