9 februari 2015

Само ти не напуштај Го, Тој никогаш нема да те остави. Самиот рекол: „Јас сум со вас (а, следствено и со тебе) во сите дни, до крајот на вековите“ (Мт. 28, 20). „Ќе го заборави ли жената младенчето свое, та да не се смилува на чедото од утробата своја? Но, дури и таа да го заборави, Јас нема да те заборавам тебе“ (Ис. 49, 15)

Преп. Анатолиј