6 januari 2015

Маките се како татковиот жезол, подигнат од љубовта на таткото над престапните синови, за со тоа да ги исправи и да ги сочува во благочестивост, што ќе им користи за цел живот. Божјата Промисла пак се простира кон полза за душите наши, за да нè спаси во идниот живот.
Преп. Лев