11 februari 2015

„Не можете да им служите на Бога и на Мамона“ (Мт. 6, 24), не можете да Му служите на Бога и на гревот. Човекот, според Евангелието, треба: „да Го возљуби Господа со сета душа, со сета сила, со сето срце, со сите свои помисли“ (Мт. 22, 37; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27), не предавајќи го на грев ниедно чувство, ниедна своја душевна или телесна способност.
Преп. Никон