зима

liturgy

Свештеникот кој не сакаше да служи литургија

Си беше еднаш еден свештеник, кој еден зимски ден не сакаше да служи литургија, бидејќи беше многу ладно. Беше десет степени под нулата и свештеникот знаеше дека единствениот кој би служел со него…