жена на свештеник

bjyhY527rBo

Од животот на една попадија – интервју со Светлана Аникин

– Православните луѓе од посткомунистичките земји имаа слично искуство со распаѓањето на тоталитарните системи. Наидувајќи на отпор кон нивното право за слободно верско изразување, тие се повикуваа на принципите на современа Европа. Но,…