Влатко Стојковски

Гордон Брус, 
„Старец и куче“

Стариот учител – Награден расказ

Снегот навеваше од сите страни. Шумската корија во малото село, сместено во пазувите на зимзелената планина, беше исполнета со звуците на ветрот, а од далечината – прозорците на куќарките личеа на запалени фенерчиња,…