умствено болни

dushevni bolesti

Психијатрија во рамките на црквата – Втор дел

Навигацијата и Небесното Царство -Што ја поттикнува појавата на психичките заболување? Околината, лошото детство? -Секој човек, уште од самото раѓање има генетски слаби места. Кај некој тоа е желудникот, кај некој срцето, зглобовите,…