труд

HjBujtEEwKA

Двете весла во морето на животот

Еден рибар превезувал со чамецот некој човек. Патникот го брзал рибарот: – Побрзо, доцнам на работа! И тогаш, видел дека на едното весло е напишано „моли се“, а на другото „работи“.