трансплантација

bioetika

Трансплантацијата и религијата

Живеењето  според  духовните принципи на Едната, Света, Соборна и Апостолска Црква, треба да биде првично начело на секој христијанин. Но ние овoземните, грешни души премногу внимание обрнуваме на телесното, материјалното, она кое што…