Свети Пајсиј Величковски

St.-Paisius-Velichkovsky

Св. Паисиј Величковски: Духовни поуки

Светите Отци укажуваат на различните степени на нашата мисловна борба, пропратена или со нашата победа, или со нашиот пораз. Пред сè, тие укажуваат на претставениот предмет – предлог, а потоа негово примање –…