Свети Александар Свирски

sv.aleksandar.svirski

Спомен на свети Александар Свирски – ВЕЧНО ЧУДО

Двапати во историјата на човештвото Троичниот Бог му се открил на телесниот човечки поглед – првпат, на светиот праотец Авраам кај Мамврискиот даб, покажувајќи го великото милосрдие Божјо кон човечкиот род; вторпат –…