Света Тајна Елеосвештение

Света Тајна Елеосвештение

Светата Тајна Елеосвештение – е Тајна, во која со помазување на одделни  делови од телото со свет елеј, болниот добива благодат за исцелување од телесни и духовни болести. Покрај телесното исцеление, во оваа…