Старец Клеопа Илие

kleopa

Благодат на спасението – Архимандрит Клеопа (Илие)

Старец Клеопа (Илие, 1912-1998) е познат како голем духовник на романското монаштво и наставник на многу мирјани, кои во голем број доаѓале кај него за духовна помош. Ви принесуваме фрагмент од неговата книга…

kleopa

Почеток на премудроста е стравот Господов – Архимандрит Клеопа (Илие)

Ќе поразговараме за тоа, што им е јасно на сите: и на луѓето од пониската и повисоката класа. Ќе поразговараме за тоа, што е разбирливо, и во исто време најмногу корисно за правење…