Старец Клеопа Илие

kleopa

Благодат на спасението – Архимандрит Клеопа (Илие)

Старец Клеопа (Илие, 1912-1998) е познат како голем духовник на романското монаштво и наставник на многу мирјани, кои во голем број доаѓале кај него за духовна помош. Ви принесуваме фрагмент од неговата книга…