Синаксар во Светиот и Велик Понеделник

Suffering-Christ-icon

Синаксар во Светиот и Велик Понеделник

Стихови на прекрасниот Јосиф: Целомудрениот Јосиф, се покажа држител на правдата, дарител на пченица и ризничар на добра.   Стихови за исушената смоква: Еврејското собрание, без духовни плодови, Христос го споредува со бесплодната…