Схоластика

voznesenie

Генеза на православната догма – М-р Борче Грамбозов, Асистент на Богословскиот факултет во Скопје

Во просторот на Црквата не ретко одекнува следната мисла: темите кои се поврзуваат со догмите се нешто неразбирливо, ‘’високо’’ и тешко, па затоа и не привлекуваат голем интерес. Ние сакаме практични работи кои…

Constantinople

Средбата на Православното и схоластичкото богословие во Византија

Богословските односи помеѓу Исток и Запад секогаш биле под взаемно влијание до 12 век. Истокот покажува значително богословско влијание врз западниот свет. Делата на големите источни отци (Василиј Велики, Григориј Богослов, Григориј Ниски,…