семесјтво

anyone-can-be-cool-but-awesome-takes-practice-zero-dean

Непристоен предлог

„Пробајте заеднички живот пред брак, за да не згрешите со изборот“. Пробајте „како сите нормални луѓе“. Призив-измама, која упорно ни ја предлага овој свет.