расудување

news_img_file_1511_b

Монахот и мулето – Приказна

Некој монах си купил муле – младо, лошо обучено. Го врзал со врвца за клупата, и го оставил да паси. Дошол подоцна, а мулето веќе се одврзало. Газдата кон мулето, а мулето –…