Протоиереj Андреj Николаиди

Зошто Господ го допушта злото?

За промислата Божја и Неговата љубов кон нас – Протоереј Андрeј Николаиди. Многумина од луѓето си го поставаат прашањето, каков е соодносот на Божјата љубов кон светот и различните непријатности и несреќи, кои…