Предавство

Iuda

Пеколот на Јуда

Зошто Данте ги сместил предавниците во адското дно, а Дамбладор им дал шанса? За изневерената љубов – апостол Павле, Јован Златоуст и Теофан Затворник.