плач

razboinik

Солзи

* Солзите, како својство на паднатата природа, заразени се со болеста на падот, како и сите други својства. Некој, по природа, е посебно наклонет кон солзите и ги излива во секаква згодна прилика:…