Отец Леонид Кудрјачов

Увереност во невидливото

  Тато, а што е тоа вера? – ме запраша (или еден ден ќе ме запраша!) еден од моите помлади синови. А во мојата глава звучи одговорот или дефиницијата за верата од Светото…