Отец Јован Гуцу

avva_ioan_gutu_de_la_colciu

Отец Јован Гуцу од Света Гора

  Отец Јован Гуцу е еден од најголемите романски старци, кои живееле на Света Гора. Роден е во 1906 година, во Бесарбскиот  реон Сорока, (моментално Република Молдавија) и се упокоил во Господа на…