Нина Павлова

optinskie novomucheniki

Евхаристија – Приносот на Тројцата Оптински Новомаченици

Отец Василиј имал обичај внимателно да ги запишува во дневникот цитатите, земени од други автори. Но еден запис, за кој не е наведен авторот, може да се разбере и како личен текст: „Ве…