Неразумни девојки

nerazumni devojki

Синаксар на Светиот и Велик Вторник

Стихови: Десет девојки го придружуваат највеликиот вторник, Кои носат победа на неподмитливиот Господар. Во светиот и Велики вторник правиме спомен на параболата за десетте девојки. Зошто Господ, искачувајќи се во Ерусалим за да…