мрак

deer

Светете!

Светете. И кога ќе останете сами, и кога тоа изгледа како единствена светлина во мракот.