Молчание

nikolai

Молчењето на младиот Исус – Владика Николај (Велимирович)

  Гласот е сила, Теодуле.  Но силата е во молчењето. Зависи кој зборува и за што зборува, и кој ќути и за што ќути. Гласот на злосторникот и гласот на светителот Божји, нема…