Индија

29.01.2015_kliment_m

Климент Нехамаија – Христос во Индија

Јас се родив и бев воспитан во Англиканска „висока“ црква и бев претставник на веќе четвртото поколение англиканци во моето семејство и во мојот град. Нашата општина беше плод на дејноста на првата…