етика

Borce-Grambozov

Дали Христос е „човечки’’ прототип на целото човештво? – Асистент м-р Борче Грамбозов

Теологот Борче Грамбозов, асистент на Богословскиот факултет во Скопје и докторант на Аристотели Универзитетот во Солун го толкува Коментарот на Евангелието според Јован (‘Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ ‘Ιωάννην) на Св. Кирил Александриски: Логосот…