епископ Јован Пуриќ

ecology

Проблемот со еколошката криза – Епископ Јован Пуриќ

Литургиската љубов кон Божјото создание – единствен вистински двигател на еколошкото дејствување             Православното богословие стои на гледиштето дека треба од корен да се промени пристапот кон еколошката криза.