духовност

Духовен човек

Често можеме да слушнеме, дека духовен човек – е оној, кој се занимава со наука, музика или уметност. Тие луѓе имаат свое место во општествово, и се достојни за почит, но да ги…