Духовитост

ykVc8-Ok3VU

Што е среќа? – рубрика духовитост

Еднаш, на час во богословија, почитуван архимандрит – инспектор во семинаријата – ги прашува студентите на час по пастирско богословие: – Што мислите, што е тоа среќа?