Архимандрит Клеопа (Илие)

Четирите закони според кои Христос ќе му суди на светот

Јас ви кажав неколку зборови за смртта. Сега ќе ви кажам неколку зборови за совеста, бидејќи кој ја чува својата совест чиста, него смртта сигурно ќе го најде блажен и подготвен.