Апостол Тома

sv.toma

Верниот Тома

Уште од детство, сум го слушнал изразот „неверниот Тома“. Така со прекор му велеа на оној, кој не веруваше на сосема веродостојни вести. Имаше дури и песна за пионерот Тома, кој никому не…