Адам

starec Sofronij

Господ се искачил на Голгота за сѐ да спаси – старец Софрониј Сахаров

Пред нас стои БЕСКОНЕЧНО ВЕЛИКИОТ Бог, Кому сакаме да Му служиме, но во нас самите живее нешто, математички кажано, БЕСКОНЕЧНО МАЛО: нашата егоистична свест. Ако нашиот ум се движи од апсолутното и позитивно…