ад

Зошто постои адот?

 Едно од самите природни прашања на оние кои се сомневаат – е зошто постои адот? Ако Бог е Љубов, тогаш зошто Он ги осудува грешниците на вечни маки?