Прва градска парохија

Парохиски свештеник

Eреј Горан Кутлешовски

контакт телефон: 047 452 899, моб. 077/755-765

Седиште на парохијата:

храм Св. В-мч Георгиј

ул. Христо Герасовски  бб

Во состав на првата градска парохија се селата: Дрмени, Цапари, Горно Српци, Рамна, Лера, Доленци, Кажани, Ѓавато, Маловишта и Гопеш.

Храмови и манастири кои се познати во оваа парохија се:

Храм Св.В-мч Георгиј во Ресен

Храм Св. Кирил и Методиј

Храм Св. Преображени с. Гопеш

Храм Св. Петка с. Маловиште

Манастир Св. Ана во с. Маловишта

Манастир Св. Петка во с. Цапари