Јанковечко љубанска парохија

Парохиски свештеник,

Ереј Пепи Пусоски

контакт телефон: 072-702-985

Во составот на Јанковечката парохија се селата: Јанковец и Кривени.